Miejska Biblioteka Publiczna w Radymnie, ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 11:00 do 18:00.

Podstawowe cele Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radymnie to :
-popularyzowanie zasobów i usług biblioteki;
-tworzenie korzystnego wizerunku biblioteki i dobrej atmosfery wokół niej;
-współdziałanie z placówkami oświatowymi i instytucjami kultury na rzecz promowania czytelnictwa w naszym środowisku;
-przygotowanie użytkowników do korzystania z oferty i urządzeń w bibliotece;
-umiejętne przystosowanie form promocji do adresatów i okoliczności;
-organizacja i współorganizacja działań nastawionych na popularyzację czytelnictwa w środowisku lokalnym.

Zapraszamy.