XX OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA

Zalety głośnego czytania wymieniać można niemalże bez końca. Wspólna lektura wspiera rozwój psychiczny i emocjonalny dziecka, rozwija jego kreatywność i wyobraźnię, umacnia więzi w rodzinie, kształtuje nawyk czytania i zdobywania wiedzy, rozwija kompetencje społeczne, uczy odróżniania dobra od zła… A to dopiero początek długiej listy korzyści płynących z wspólnej lektury! więcej…

XX OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ CZYTANIA DZIECIOM – LUBIMY CZYTAĆ POLSKICH AUTORÓW

Głośne czytanie książek to jeden z najlepszych sposobów spędzania czasu z dzieckiem, rozwija wyobraźnię, wzbogaca słownictwo, pozwala miło spędzić czas i zostawia dobre wspomnienia.
26 maja 2021 roku rozpoczął się XX Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom – największe doroczne święto kampanii Cała Polska Czyta Dzieciom. Potrwa do 2 czerwca.
Hasło tegorocznej edycji brzmi:
LUBIMY CZYTAĆ POLSKICH AUTORÓW. więcej…

8 maja – Ogólnopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek

Książka to przyjaciel człowieka, a biblioteka to świątynia jego myśli”

-Cyceron-

Od 1985 roku Ogólnopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek obchodzony jest 8 maja.
Święto, zainicjowane przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, od wielu lat rozpoczyna Tydzień Bibliotek, trwający od 8 do 15 maja. Hasłem tegorocznej edycji jest:
Znajdziesz mnie w bibliotece”.

Zachęcamy do odwiedzin w naszej Bibliotece i skorzystania z szerokiej oferty nowości wydawniczych. Z pewnością ciekawe pozycje znajdą dorośli , jak i dzieci oraz młodzież.


Poniżej zamieszczone zostały wybrane nowości książkowe. Szersza oferta książek dostępna jest w Bibliotece.

Miłośników dobrej literatury zapraszamy!!! więcej…

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radymnie

Miejska Biblioteka Publiczna w Radymnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej: bibliotekaradymno.098.pl

Data publikacji: 2017.03.31

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021.03.22

Strona internetowa jest  częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych
z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Wyłączenia i ułatwienia:

 • Brak opisów alternatywnych do materiałów video i grafiki dla osób z dysfunkcjami.
 • Zdjęcia z wydarzeń nie posiadają opisów.
 • Brak możliwości odsłuchania opublikowanych treści.
 • Strona posiada wersję kontrastową.
 • Strona umożliwia zmianę rozmiaru tekstu.
 • Pobrane pliki mogą być dostępne cyfrowo.
 • Prosty i zrozumiały tekst.
 • Można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności:

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021.03.23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą odpowiedzialną jest Agnieszka Bojarska,
adres poczty elektronicznej e-mail: mbpradymno@wp.pl
telefon:( 16) 628 11 34

 

Każdy ma prawo

 • Zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu.
 • Zgłoś żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu.
 • Wnioskować o udostępnienie informacji w innej formie.

 

Żądanie musi zawierać:

 • Adres strony internetowej, na której jest niedostępna treść.
 • Imię i nazwisko.
 • Swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail).
 • Wskazanie dogodnej formy udostępniania informacji.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno ono nastąpić najdalej w ciągu 2-miesięcy od daty zgłoszenia.

Procedura wnioskowo – skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, której strony internetowej dotyczy oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia
z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę
w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do
Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl
Dostępność architektoniczna

Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno

 1. Do budynku prowadzi jedno wejście.
 2. Do wejścia prowadzą stopnie oraz podjazd dla wózków.
 3. Nad wejściem nie ma głośnika. systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące.
 4. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 5. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze.
 6. Do pomieszczeń bibliotecznych można wjechać na wózku.
 7. Brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.
 8. Przed budynkiem znajduje się parking bez wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 9. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 10. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w Alfabecie Braillea, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.
 11. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line.

 

 

 

Rozstrzygnięcie konkursu literackiego – „Najpiękniejszy wiersz o wiośnie”

 

PROTOKÓŁ OBRAD JURY KONKURSU LITERACKIEGO
„NAJPIĘKNIEJSZY WIERSZ O WIOŚNIE”

Protokół
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radymnie, 24 marca 2021 r.

W dniu 24 marca 2021 r. rozstrzygnięty został konkurs literacki pt. „Najpiękniejszy wiersz o wiośnie”, organizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Radymnie.

Celem konkursu było inspirowanie młodych ludzi do aktywności twórczej, rozwijania talentów literackich, rozbudzania wyobraźni oraz kreatywności literackiej.

Konkurs adresowany był dla dzieci i młodzieży w dwóch kategoriach wiekowych. Każda osoba mogła zgłosić jedną pracę . więcej…

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W RADYMNIE OGŁASZA KONKURS LITERACKI „NAJPIĘKNIEJSZY WIERSZ O WIOŚNIE”

Przed nami Wiosna – pierwszy dzień kalendarzowej wiosny, który przypada 21 marca. Pierwszy dzień wiosny zbiega się z obchodami Światowego Dnia Poezji, ustanowionego przez UNESCO w 1999 r. Celem tego święta jest promocja czytania, pisania, publikowania i nauczania poezji na całym świecie.

Z tej okazji Miejska Biblioteka Publiczna w Radymnie zaprasza dzieci i młodzież do udziału w konkursie literackim „Najpiękniejszy wiersz o wiośnie”

Załączniki:

Regulamin Konkursu wiersz o wiośnie

KARTA UCZESTNICTWA KONKURS LITERACKI

ZGODA konkurs o wiośnie

Książka na telefon

Miejska Biblioteka Publiczna w Radymnie oferuje czytelnikom nową usługę, mającą na celu zwiększenie dostępności do zbiorów bibliotecznych dla mieszkańców Radymna.

Oferta skierowana jest do osób starszych, chorych, niepełnosprawnych ruchowo, mieszkających na terenie miasta Radymna, które nie mają możliwości skorzystania z pomocy rodziny lub znajomych aby wypożyczyć książki.

W ramach „Książki na telefon” można wypożyczać książki. Wystarczy zadzwonić do biblioteki pod numer (16 ) 628 11 34 i uzgodnić z bibliotekarzem tytuły książek i termin, w którym zostaną dostarczone.

Warunkiem skorzystania z usługi jest bycie Czytelnikiem Biblioteki, zapewniamy przy tym możliwość zapisania do Biblioteki osoby niewychodzącej z domu.

Z usługi „Książka na telefon” nie mogą skorzystać Czytelnicy, u których
w domu panuje choroba zakaźna lub przebywają na kwarantannie.

Więcej szczegółów w regulaminie usługi „Książka na telefon”.

Dodatkowe informacje można również uzyskać telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-18.00 pod numerem telefonu (16) 628 11 34 lub przez e-mail: mbpradymno@wp.pl

REGULAMIN USŁUGI KSIĄŻKA NA TELEFON

Mała Książka – Wielki Człowiek – ogólnopolska kampania społeczna, której celem jest zachęcenie rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem. Każde dziecko w wieku przedszkolnym, które przyjdzie do biblioteki, otrzyma w prezencie Wyprawkę Czytelniczą.

W wyprawce czytelniczej znajduje się:

 • Książka „Pierwsze czytanki dla…” – starannie dobrany zestaw utworów wybitnych polskich poetów i pisarzy dziecięcych, w którym przeczytamy zarówno pozycje klasyczne, jak i współczesne. W gronie autorów znajdziemy m.in. Joannę Papuzińską, Wandę Chotomską, Czesława Janczarskiego czy Hannę Januszewską. W publikacji obecni są również Liliana Bardijewska, Zofia Stanecka, Anna Onichimowska, Małgorzata Strzałkowska, Adam Bahdaj, Michał Rusinek, Agnieszka Frączek, Joanna Kulmowa, Marcin Brykczyński, Jan Twardowski i Grzegorz Kasdepke – twórcy tak różni, jak różne są perspektywy spoglądania na świat.
 • Broszura dla rodziców „Książką połączeni, czyli przedszkolak idzie do biblioteki” – praktyczny poradnik o korzyściach wypływających z codziennego czytania dziecku i odwiedzania z nim biblioteki. Dzięki broszurze rodzice dowiedzą się, dlaczego literatura pełni tak ważną rolę w zrównoważonym, zdrowym rozwoju dziecka, znajdą też wiele czytelniczych porad i inspiracji. ·
 • Karta Małego Czytelnika – karta biblioteczna do zbierania naklejek za wypożyczone książki.

Zasady:

Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu naklejek imienny dyplom.

Uczestnicy:

Do wzięcia udziału w projekcie zapraszamy dzieci przedszkolne z roczników 2014-2017.

 

Więcej informacji na stronie : www.wielki-czlowiek.pl

Zapraszamy dzieci wraz z rodzicami do odwiedzania naszej biblioteki i wspólnego czytania.