Biblioteka w Radymnie powstała w 1948 roku i otrzymała książki z przydziału centralnego. Po wielu zmianach lokalu i zmianach administracyjnych,biblioteka od 1992 roku funkcjonuje w budynku Urzędu Miasta przy ul.  Lwowskiej 20 jako Miejska Biblioteka Publiczna.
Od kilku lat w bibliotekach w całej Polsce zauważa się spadkowy trend czytelnictwa, dlatego też sprawą priorytetową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radymnie jest zatrzymanie tego spadku.
Biblioteka to podstawowa „tkanka” kultury w regionie, a także instytucja „pierwszego kontaktu” z kulturą i główne, obok zakupów własnych, źródło lektur dla czytelników w każdym wieku.
Podstawowe cele Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radymnie to :
-popularyzowanie zasobów i usług biblioteki;
-tworzenie korzystnego wizerunku biblioteki i dobrej atmosfery wokół niej;
-współdziałanie z placówkami oświatowymi i instytucjami kultury na rzecz promowania czytelnictwa w naszym środowisku;
-przygotowanie użytkowników do korzystania z oferty i urządzeń w bibliotece;
-umiejętne przystosowanie form promocji do adresatów i okoliczności;
-organizacja i współorganizacja działań nastawionych na popularyzację czytelnictwa w środowisku lokalnym.

Biblioteka bierze czynny udział w ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, którą organizuje wraz ze szkołami, przedszkolami a zwłaszcza ze świetlicą szkolną. Takie akcje promujące czytelnictwo rozbudzają wyobraźnię i zachęcają do samodzielnego czytania.
Ważnym elementem edukacji czytelniczej są lekcje biblioteczne i wycieczki do biblioteki, podczas których dzieci zapoznają się z księgozbiorem, katalogami i uczą się jak korzystać z biblioteki.

W roku 2016 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radymnie zarejestrowanych było 880 czytelników, z czego 451 to uczniowie i studenci, a odwiedziło bibliotekę 6112 czytelników.
Stan księgozbioru liczy 32717 woluminów w tym:
– literatura piękna dla dorosłych – 15120
– literatura piękna dla dzieci i młodzieży – 7194
– literatura niebeletrystyczna – 9859
– czasopisma oprawne – 144.

Ogółem wypożyczono w ubiegłym roku 13119 książki.
W roku 2016 zakupiono do biblioteki 312 woluminów na łączna kwotę 7100 złotych, w tym  ze środków organizatora – 101 woluminów za 2500 zł., a z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 211 woluminów za kwotę 4600 zł.

Biblioteka jest otwarta dla wszystkich od poniedziałku do piątku w godz. od 11-18.
Książka to mędrzec łagodny i pełen słodyczy, który puste życie napełnia światłem, a puste
serca wzruszeniem” Kornel Makuszyński.
Powodów do czytania jest tyle,ile dobrych książek,dlatego warto odwiedzać bibliotekę, bo jak
powiedział Umberto Eco  „Kto czyta książki, żyje podwójnie”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *