Biblioteka w Radymnie powstała w 1948 roku i otrzymała książki z przydziału centralnego. Po wielu zmianach lokalu i zmianach administracyjnych,biblioteka od 1992 roku funkcjonuje w budynku Urzędu Miasta przy ul.  Lwowskiej 20 jako Miejska Biblioteka Publiczna.
Od kilku lat w bibliotekach w całej Polsce zauważa się spadkowy trend czytelnictwa, dlatego też sprawą priorytetową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radymnie jest zatrzymanie tego spadku.
Biblioteka to podstawowa „tkanka” kultury w regionie, a także instytucja „pierwszego kontaktu” z kulturą i główne, obok zakupów własnych, źródło lektur dla czytelników w każdym wieku.
Podstawowe cele Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radymnie to :
-popularyzowanie zasobów i usług biblioteki;
-tworzenie korzystnego wizerunku biblioteki i dobrej atmosfery wokół niej;
-współdziałanie z placówkami oświatowymi i instytucjami kultury na rzecz promowania czytelnictwa w naszym środowisku;
-przygotowanie użytkowników do korzystania z oferty i urządzeń w bibliotece;
-umiejętne przystosowanie form promocji do adresatów i okoliczności;
-organizacja i współorganizacja działań nastawionych na popularyzację czytelnictwa w środowisku lokalnym.

Biblioteka bierze czynny udział w ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, którą organizuje wraz ze szkołami, przedszkolami a zwłaszcza ze świetlicą szkolną. Takie akcje promujące czytelnictwo rozbudzają wyobraźnię i zachęcają do samodzielnego czytania.
Ważnym elementem edukacji czytelniczej są lekcje biblioteczne i wycieczki do biblioteki, podczas których dzieci zapoznają się z księgozbiorem, katalogami i uczą się jak korzystać z biblioteki.

W roku 2016 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radymnie zarejestrowanych było 880 czytelników, z czego 451 to uczniowie i studenci, a odwiedziło bibliotekę 6112 czytelników.
Stan księgozbioru liczy 32717 woluminów w tym:
– literatura piękna dla dorosłych – 15120
– literatura piękna dla dzieci i młodzieży – 7194
– literatura niebeletrystyczna – 9859
– czasopisma oprawne – 144.

Ogółem wypożyczono w ubiegłym roku 13119 książki.
W roku 2016 zakupiono do biblioteki 312 woluminów na łączna kwotę 7100 złotych, w tym  ze środków organizatora – 101 woluminów za 2500 zł., a z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 211 woluminów za kwotę 4600 zł.

Biblioteka jest otwarta dla wszystkich od poniedziałku do piątku w godz. od 11-18.
Książka to mędrzec łagodny i pełen słodyczy, który puste życie napełnia światłem, a puste
serca wzruszeniem” Kornel Makuszyński.
Powodów do czytania jest tyle,ile dobrych książek,dlatego warto odwiedzać bibliotekę, bo jak
powiedział Umberto Eco  „Kto czyta książki, żyje podwójnie”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *