Wielkanocne warsztaty z uczniami klasy 3B

Dzięki uprzejmości Pana Burmistrza Miasta Radymno Mieczysława Piziurnego, warsztaty z uczniami klasy 3B Szkoły Podstawowej
w Radymnie odbyły się w Sali Narad Urzędu Miasta.

Opiekunami grupy były Pani Małgorzaty Wojtasik i Pani Iwony Brzuchacz. Dzieci wykonały wielkanocne zajączki. Zajęcia przebiegały
w miłej i twórczej atmosferze. Spotkanie zakończyło się wspólnym zdjęciem.😀 Po raz kolejny spotkamy się z klasą 3B po Świętach Wielkanocnych. Pretekstem kolejnej wizyty będzie pasowanie na Czytelnika.