KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W RADYMNIE

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Radymnie, z siedzibą  przy ul. Lwowskiej 20,
  37-550 Radymno, tel. (16) 628 11 34
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – pod adresem e-mail: iod@radymno.pl lub w siedzibie Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z udostępnionych zbiorów bibliotecznych – ich wypożyczaniem i zwrotem oraz w celach statystycznych, na podstawie Ustawy z dnia 29 czerwca 1997 r. o bibliotekach.
  ( Dz. U.1997 nr 85, poz.539) oraz Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. 1995 nr 88, poz. 439).
 4. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zarejestrowania i obsługi czytelnika.
 5. Administrator danych nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa.